Politika je správa věcí veřejných, uměním řídit město K. Vary

From: JUDr. Ronald Němec <nemec@nemeclegal.cz>
Sent: Wednesday, November 21, 2018 9:43 AM
To: 'h.zemanova@mmkv.cz' <h.zemanova@mmkv.cz>; 'a.ferklova@mmkv.cz' <a.ferklova@mmkv.cz>; 'f.skaryd@mmkv.cz' <f.skaryd@mmkv.cz>
Subject: zakladky.eu

Vážená paní primátorko, vážená paní náměstkyně, vážený pane vedoucí odboru,

obracíme se na vás ve věci projektu, o který jsme byli požádáni občany města K. Vary, www.zakladky.eu. O tomto projektu jsme vás již informovali. Obdrželi jsme již odpovědi všech škol. Věříme, že údaje budou zajímat každého občana K. Vary, který má školou povinné dítě, již jen proto, že je vidět velký přístup ZŠ k naší akci. Musíme vyzdvihnout ZŠ Dukla a Jana A. Komenského nebo ZUŠ - jako vzorové školy při odpovědích. Pak jsou zde školy, které odpověděly s evidentní nechutí. Takového odpovědi však leccos značí...

Naším projektem chceme v našem městě vyvolat debatu, která má být řízena vámi, jakožto zřizovateli těchto škol. Je alarmující, pokud cizí jazyky učí učitelé bez patřičného vzdělání, pokud jsou školy, kde Průmysl 4.0 jim nic neříká nebo nejsou v projektu Zdravá školní jídelna a za poslední 10 let bylo do stravovacího zařízení investováno ani ne 900.000,- Kč. V době obezity a fast foodu, je to právě školní jídelna, která musí žáky naučit dobrému stravování. Výsledky však také značí velkou segregaci mezi obyvateli města KV a značné rozdíly v přístupu k žákům, jejich výchově.

Chceme-li udržet naše město alespoň na regionální etalonu, pak je nutné se školství zvýšeně věnovat. Problémy města lze vyřešit jen kvalitním školstvím, protože od něj se odvíjejí lékaři, architekti, technici, ale i dobří kuchaři či montéři.

Obracíme se na vás z důvodu možné konzultace, pokud byste měli zájem výsledky probrat a následně k nim zaujmout stanovisko. Výsledky budeme laicky analyzovat a zároveň poděkujeme všem ředitelům za spolupráci. Odborné analýzy necháme na váš odbor a vás politiky. Necháváme prostor do konce měsíce odpovědi ředitelů ještě doplnit, na úroveň právě škol Dukla, JAK, ZUŠ. Pokud byste měli zájem, rádi se s vámi potkáme.

Veškeré další informace, vč. komunikace s politiky, jsou na webu zakladky.eu.

S přáním pokoje Vám i celé Vaší rodině

Veronika a Ronald Němcovi

Otevřený dopis novým zastupitelům města K. Vary. 

  • Vážené zastupitelky a zastupitelé města K. Vary. Na podzim 2018 jste byli námi, občany města K. Varů, zvoleni. Zastupitelstvo města KV se zásadně změnilo, protože občané chtějí zásadní změnu. Nemůžeme mluvit za všechny občany města KV, ale dovolujeme si pokorně hovořit za mnoho rodičů. Žádáme vás, aby naše město prosperovalo, aby občané přibývali  - a ne naopak. Zatím každý rok odcházejí mladí lidé - vzdělaní: ekonomicky, politicky a kulturně přínosní. 
  • To se musí změnit!
  • Proto se na vás obracíme. Základní školství v celé České republice není v dobrém stavu. 
  • např. https://video.aktualne.cz/dvtv/vetsina-ucitelu-uci-spatne-matematiku-bych-vubec-nezkousel-a/r~6273ea06635011e8a911ac1f6b220ee8/
  • O Karlových Varech se začíná mluvit v odborných kruzích jako o ghettu:
  • např. https://video.aktualne.cz/dvtv/v-regionech-si-pestujeme-ghetta-viceleta-gymnazia-nemaji-smy/r~100998fc164711e880d30cc47ab5f122/
  • K. Vary mají tři školní deficity:
  • 1) chybí kvalitní veřejná vysoká škola. Zde vás prosíme, abyste se této myšlence začali opravdu důkladně věnovat. Veřejná škola do K. Varů přivede nové mladé lidi, kteří zde budou chtít bydlet, podnikat, žít.
  • 2) chybí kvalitní střední školství. Zde vás prosíme, abyste apelovali na Karlovarský kraj, aby tato věc nebyla řešena z pohledu minulosti, ale budoucnosti. Je potřeba mít kvalitní elektrikáře a plynaře, ale také chemiky, IT specialisty a filozofy.  
  • 3) chybí vize základních škol. Ta chybí v celé České republice. Proto vás žádáme, abychom byli my, město K. Vary, inovátorem a lídrem. Věříme, že pokud nám  základní školy odpoví na naše e-maily, můžeme vytvořit komplexní nový přístup, jak které základní školy v KV směřovat tak, aby si lidé různých přání mohli vybrat tu vhodnou a pravou. Zde je hlavní vaše poslání!