Dopis politikům dne 20.10.2018

20.10.2018

Otevřený dopis novým zastupitelům města K. Vary odeslaný dne 20. 10. 2018

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

dovolujeme se obrátit na Vás ve věci naší žádosti dle z.č. 106/1999 Sb., kterou jsme adresovali všem základním školám v K. Varech.

Vzhledem k tomu, že příští rok naše první dítě začne navštěvovat základní školu, snažili jsme se stejně jako mnozí další rodiče získat více informací, které jsou pro nás zásadní, ve věci základních škol v K. Varech.

Zjistili jsme, že jedinou oficiální cestou na naše otázky je "šuškanda". Takovéto informace však často nejsou relevantní  a mohou způsobit mnoho "zlé krve", kdy někteří pomlouvají jiné. Protože jsme zjistili, že problém nedostatku informací trápí mnoho rodičů, požádali jsme všechny základní školy v K. Varech o odpověď na 62 otázek. Uvědomujeme si, že jde o otázky někdy náročné, ale vždy korektní. Vzhledem k tomu, že jde o náročný dotazník, prodloužili jsme dobu pro podání informace na 21 dní.

Obracíme se na vás, jako na budoucí zastupitele města K. Vary, kdy otázka základního školství ve vašich programech nebyla dostatečně řešena. A přitom jde po mzdách a platech o otázku, která je hybným momentem, který způsobuje odliv či příliv obyvatel. Všem je nám známo, že naše město vymírá a osoby ekonomicky a kulturně přínosné naše město nevyhledávají. Pokud má "šuškanda" pravdu, pak se nelze divit, když zde není perspektivní nabídka vzdělání pro děti takovýchto osob. Aby nabídka mohla vzniknout, je třeba srovnání, které ale chybí.

Z tohoto důvodu se na vás obracíme, protože základní školství jsou, stejně jako mateřské školy, v gesci města K. Vary. Prosíme o politickou podporu naší snahy a následně pak o váš čas, kdy bychom s vámi rádi výsledky probrali. Uvědomujeme si, že některé základní školy všechny informace nebudou chtít sdělit. Nechceme poukazovat na další právní kroky, které z.č. 106/1999 Sb. nabízí. Chceme vás poprosit, abyste sami apelovali na školy a informace poskytly, protože jde o dobrý počin pro všechny obyvatele K. Varů.

Veronika a Veronika Němcovi